Rekonstrukto – Powstanie styczniowe (pokaz historyczny)

22 lutego nasza szkoła gościła grupę sympatyków historii „Rekonstrukto”. Pan Mateusz w sposób barwny i obrazowy przybliżył nam okoliczności utraty przez Polskę niepodległości oraz omówił przyczyny i przebieg poszczególnych zrywów narodowowyzwoleńczych Polaków – od powstania kościuszkowskiego do styczniowego. Przybliżył charakterystykę i przebieg walk powstańczych w latach 1863-64 (powstanie styczniowe). Prelekcja wsparta została rekwizytami broni oraz mundurami z epoki.

Pan Mateusz nie tylko barwnie przedstawił losy Polaków pod zaborami oraz ich walkę o wolność ojczyzny, ale zaangażował naszych uczniów, którzy mogli ubrać się w mundur powstańczy, wziąć udział w musztrze wojskowej i sprawdzić swą gotowość do walki oraz umiejętności posługiwania się bronią białą. Mogli wykazać się znajomością historii, gdyż prowadzący inspirował ich do myślenia i zachęcał do wypowiadania się oraz zadawania pytań. Uczniowie z zaangażowaniem i zaciekawieniem wysłuchali prelekcji a na zakończenie wzięli udział w pamiątkowej sesji fotograficznej. Mamy nadzieję, że grupa „Rekonstrukto” zawita jeszcze do naszej szkoły z kolejnymi opowieściami historycznymi

 Donata Bieniek