APEL Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Polacy! Ośmielcie się, aby raz być narodem, a narodem prawdziwie wolnym.“

Hugo Kołłątaj

Dnia 5 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Brynicy zgromadzili się na apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel ten miał upamiętnić to doniosłe wydarzenie z roku 1791 i próbę ratowania Rzeczpospolitej w obliczu zagrożenia kolejnymi rozbiorami przez Prusy, Rosję i Austrię. Społeczność szkolna wysłuchała wierszy oraz utworów muzycznych o tematyce patriotycznej. Mogła też choć na chwilę przenieść się na salę obrad Sejmu Wielkiego, gdzie król Stanisław August Poniatowski wraz z posłami podjęli decyzję o uchwaleniu konstytucji – pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Mogła poczuć tę atmosferę radości i nadziei na lepszą przyszłość naszej ojczyzny oraz wspólnej mobilizacji w momencie zagrożenia kolejnymi rozbiorami.