Rada Rodziców

Na zebraniu plenarnym 14 września 2023 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą:

Przewodniczący               – Tomasz Żelasko

Wiceprzewodnicząca     – Agnieszka Papiewis

Sekretarz                            – Agnieszka Walkiewicz

Skarbnik                              – Damian Drost

 

Analogicznie do roku ubiegłego ustalono wysokość dobrowolnej opłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

60,00 zł na pierwsze dziecko w szkole

30,00 zł na drugie i kolejne dziecko

Kwotę tą można wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Brynicy
ul. Powstańców Śląskich 47
46-024 Brynica
Bank Spółdzielczy w Łubnianach

76 8897 0004 3001 0003 7846 0001

W tytule proszę podać imię / imiona dzieci oraz klasę do której dziecko/dzieci uczęszczają.

Rada Rodziców