,,Umiem pływać”

  15 uczniów klas I –  III naszej szkoły (8 uczniów z klasy pierwszej, 2 z klasy drugiej oraz 5 uczniów z klasy trzeciej) brało udział w PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2023. Nauka pływania (10 wyjazdów po 2 godziny) odbywała się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu.                        Dzieci zdobywały podstawowe umiejętności pływania, jak też rozwijały już nabyte, bowiem niektóre z nich uczestniczyły po raz drugi lub trzeci w tym programie. Zajęcia umożliwiły też rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej, poznanie zasad bezpiecznego przebywania w wodzie, zachęcały do systematycznego uprawiania sportu i wdrażały do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Dzieci miały również możliwość sprawdzenia samych siebie, przepływając samodzielnie dystans 25 metrów. Wszyscy wykonali zadanie, czego potwierdzeniem były otrzymane dyplomy oraz nagroda w postaci słodkiej przekąski – wafelka. Najszybsi otrzymali okulary pływackie, a byli to w swoich grupach: Janek Srebrny oraz Filip Pacak.

Gratulujemy wszystkim zdobytych nowych umiejętności!