Rada Rodziców

Na zebraniu plenarnym 29 września 2021 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą:

 

Przewodniczący               – Tomasz Żelasko

Wiceprzewodnicząca     – Ewa Bartyla

Sekretarz                            – Agnieszka Walkiewicz

Skarbnik                              – Damian Drost

 

8 września podczas zebrania ogólnego ustalono wysokość dobrowolnej opłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

50,00 zł na pierwsze dziecko w szkole

25,00 zł na drugie i kolejne dziecko

 

Kwotę tą można wpłacać wyłącznie na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Łubnianach: 76 8897 0004 3001 0003 7846 0001

W tytule proszę podać imię / imiona dzieci oraz klasę do której dziecko/dzieci uczęszczają.

Rada Rodziców