Po raz kolejny mamy laureatów w OLIMPUSKU!

    Piętnastu chętnych  uczniów z klas 1 – 3 brało udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek z edukacji polonistycznej oraz matematycznej. Byli to: Dawid Kokot, Liliana Kokot, Marek Firlus, Julia Napieralska, Julian Pachołok i Anna Święcicka z klasy pierwszej. Klasę drugą reprezentowali: Jonatan Cebulla, Aleksander Czora, Jakub Nanko,  Bartosz Soszyński i  Jan Srebrny, a trzecią: Franciszek Brzana, Melania Ciernia, Tomasz Kohlbrenner i Jakub Walkiewicz.

   Uczniowie mieli do wykonania 21 zadań.  Zadania z edukacji polonistycznej pozwalały uczniom wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji w tekście, znajomością podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Natomiast z edukacji matematycznej uczniowie wykazywali się umiejętnością myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania zadań, liczenia i  porównywania miar.

   Tytuł laureata z edukacji matematycznej uzyskali:  z klasy drugiej Jan Srebrny – 12. miejsce/na 4820 uczestników oraz z klasy trzeciej Tomasz Kohlbrenner – 13 miejsce/na 4482 uczestników.

Gratulujemy laureatom jak i  pozostałym uczestnikom, którzy wykazali się nie lada odwagą startując w tak wymagającym konkursie i osiągnęli również bardzo dobre wyniki.

,,Umiem pływać”

  15 uczniów klas I –  III naszej szkoły (8 uczniów z klasy pierwszej, 2 z klasy drugiej oraz 5 uczniów z klasy trzeciej) brało udział w PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2023. Nauka pływania (10 wyjazdów po 2 godziny) odbywała się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu.                        Dzieci zdobywały podstawowe umiejętności pływania, jak też rozwijały już nabyte, bowiem niektóre z nich uczestniczyły po raz drugi lub trzeci w tym programie. Zajęcia umożliwiły też rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej, poznanie zasad bezpiecznego przebywania w wodzie, zachęcały do systematycznego uprawiania sportu i wdrażały do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Dzieci miały również możliwość sprawdzenia samych siebie, przepływając samodzielnie dystans 25 metrów. Wszyscy wykonali zadanie, czego potwierdzeniem były otrzymane dyplomy oraz nagroda w postaci słodkiej przekąski – wafelka. Najszybsi otrzymali okulary pływackie, a byli to w swoich grupach: Janek Srebrny oraz Filip Pacak.

Gratulujemy wszystkim zdobytych nowych umiejętności!

 

 

MOVE Week – tak było!

Od 22 do 31 maja nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w dwunastej edycji Tygodnia Ruchu (MOVE Week), stając się częścią wielkiego, międzynarodowego wydarzenia. O aktywne, ruchowe przerwy zadbała Akademia Krokieta i Lamy. Przy jej filmikach bawiły się i ćwiczyły dzieci z klas najmłodszych.

Dodatkowo nasi uczniowie uprawiali nordic walking. Natomiast przerwy w czasie zajęć spędzali na boisku głównie z piłką i nie tylko. Ponadto cała szkoła zatańczyła na świeżym powietrzu taniec integracyjny ,,belgijkę”. Odbył się również  ogólnoszkolny turniej gry w ringo.

Sami zobaczcie, jak się bawiliśmy!

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu

@V4sport.Fundacja @AkademiaKrokietaiLamy @SzkolnyZwiązekSportowy”DolnyŚląsk”

Czas na ,,Plan Aktywnych Przerw”

Od dzisiaj, w ramach Tygodnia Ruchu (MOVE Week) na terenie całej Europy, w tym także w naszej szkole odbywać się będą wydarzenia sportowe promujące korzyści wynikające z regularnej aktywności fizycznej.

W dniu dzisiejszym, w piątek oraz w dniach 29 – 31 maja we wszystkich klasach uczniowie będą korzystać m. in. Z Planu Aktywnych Przerw, który przygotowała Akademia Krokieta i Lamy. Zapewnimy dzieciom poranny rozruch oraz ruchową przerwę w czasie zajęć.

Wszystkich chętnych zachęcamy do aktywności nie tylko w tej edycji Tygodnia Ruchu, ale również każdego dnia. Nie zwlekajcie, czas na Wasz ruch!

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu

MOVE Week w naszej szkole

MOVE Week od przyszłego tygodnia w naszej szkole! Czym jest MOVE Week (Tydzień Ruchu)? To ogólnoeuropejska inicjatywa, będąca integralną częścią kampanii NowWeMOVE, promującej aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, a tym samym zwiększenie liczby aktywnych fizycznie ludzi.

W tym roku nasza szkoła 22 maja dołączy do dwunastej już edycji tego wydarzenia i weźmie w niej aktywny udział! Ostatnie dni maja upłyną nam pod hasłem „Planu Aktywnych Przerw”, który przygotowała m.in. Akademia Krokieta i Lamy. Będzie dużo ruchu i wspaniałej  zabawy.

#NowWeMove #MOVEWeek  #MOVEWeekPoland  #FindYourMOVE  #edukacjawruchu