Po raz kolejny mamy laureatów w OLIMPUSKU!

    Piętnastu chętnych  uczniów z klas 1 – 3 brało udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek z edukacji polonistycznej oraz matematycznej. Byli to: Dawid Kokot, Liliana Kokot, Marek Firlus, Julia Napieralska, Julian Pachołok i Anna Święcicka z klasy pierwszej. Klasę drugą reprezentowali: Jonatan Cebulla, Aleksander Czora, Jakub Nanko,  Bartosz Soszyński i  Jan Srebrny, a trzecią: Franciszek Brzana, Melania Ciernia, Tomasz Kohlbrenner i Jakub Walkiewicz.

   Uczniowie mieli do wykonania 21 zadań.  Zadania z edukacji polonistycznej pozwalały uczniom wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji w tekście, znajomością podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Natomiast z edukacji matematycznej uczniowie wykazywali się umiejętnością myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania zadań, liczenia i  porównywania miar.

   Tytuł laureata z edukacji matematycznej uzyskali:  z klasy drugiej Jan Srebrny – 12. miejsce/na 4820 uczestników oraz z klasy trzeciej Tomasz Kohlbrenner – 13 miejsce/na 4482 uczestników.

Gratulujemy laureatom jak i  pozostałym uczestnikom, którzy wykazali się nie lada odwagą startując w tak wymagającym konkursie i osiągnęli również bardzo dobre wyniki.