KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy  Rodzice i Uczniowie,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.  (Dz. U. 2020 poz. 1960) –  od 26 października do 8 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zmianie ulega organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy – na razie od 9 do 29 listopada

Wszystkie klasy 1 – 8 realizują zajęcia w domu w formie zdalnej,

zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 • zajęcia indywidualne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj.  logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacyjne  mogą odbywać się  w szkole
 • działalność opiekuńcza w postaci świetlicy może być realizowana, ale tylko dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  , uczęszczających do klas I–III
 • dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole)

Ponadto:

 • sekretariat pracuje bez zmian
 • obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i upowszechniania zajęć lekcyjnych, konsultacji
  i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online,
 • o wszelkich uwagach, wnioskach i refleksjach na temat organizacji i przebiegu zdalnego nauczania proszę informować nas na bieżąco, a jeśli zajdzie taka potrzeba proszę kierować je pisemnie z zachowaniem drogi służbowej,
 • rodzice (bądź prawni opiekunowie) dziecka mają obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
  w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.)

Życzę dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości oraz efektywnej pracy!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Izabela Święcicka

KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy  Rodzice i Uczniowie,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  (Dz. U. 2020 poz. 1870) –  od 26 października do 8 listopada 2020 roku – zmianie ulega organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Klasy 1 – 3 odbywają wszystkie zajęcia bez zmian w formie stacjonarnej, tylko dla tych uczniów działa świetlica w niezmienionej formie.

Klasy 4 – 8 realizują zajęcia w domu w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym
planem lekcji.

 • Zajęcia indywidualne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj.  logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacyjne  mogą odbywać się  w szkole pod warunkiem, że rodzic przyprowadzi i odbierze dziecko zgodnie z planem zajęć.
 • Przypominam o możliwości użyczenia uczniom przez szkołę laptopów na czas zdalnego nauczania. Niestety liczba laptopów jest ograniczona.

Szczegółowe informacje na temat kształcenia zdalnego w powyższym terminie zostaną Państwu przekazane w poniedziałek 26 października przez Wychowawców klas.

Życzę wiele cierpliwości i wyrozumiałości, zarówno Rodzicom i Uczniom, jak i Nauczycielom.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Izabela Święcicka

ZBIÓRKA ZŁOMU

W sobotę 3 października 2020 roku Rodzice dzieci z naszej szkoły po raz kolejny przeprowadzili zbiórkę złomu na terenie Brynicy. I tym razem nie zawiedli też Mieszkańcy naszej wsi, którzy przekazali złom na rzecz dzieciaków.

Dziękujemy z całego serca wszystkim osobom biorącym udział w tej akcji oraz tym, którzy uczestniczyli w sobotniej zbiórce za ogromne zaangażowanie, poświęcone siły i czas oraz za transport złomu.

Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na potrzeby naszych uczniów.

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

KOMUNIKAT DYREKTORA

ZASADY BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRYNICY
W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej informuję, iż na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy obowiązują wszystkie zalecenia oraz „Procedury bezpieczeństwa postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych” wprowadzone
od 1 września 2020 r.

Wprowadza się dodatkowo:

 • obowiązkowy pomiar termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom, uczniom i osobom trzecim przy wejściu do szkoły
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć
  o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; pracownik nie podejmuje pracy
 • całkowity zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas

DYREKTOR SZKOŁY
Izabela Święcicka

Brynica, 09.10.2020 r.

Źródło:

Zalecenia dyrektorzy szkoł i placówek w strefie czerwonej i żółtej 28-08-2020.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii