KOMUNIKAT DYREKTORA – kształcenie zdalne od 22.03.2021

Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r., informuję iż w okresie od 22.03.2021 do 09.03.2021 klasy I-III dołączają do pozostałych i we wszystkich klasach realizowane będzie kształcenie zdalne.

W/w terminie dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia zdalne na terenie szkoły, a także opiekę świetlicową – obie sytuacje wymagają wniosku Rodziców.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu – również na wniosek Rodziców.

Konsultacje dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych nadal odbywają się na terenie szkoły.

Podobnie jak zajęcia rewalidacyjne i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Rodzicem a specjalistą.

Jednocześnie informuję, iż w związku z wprowadzeniem obostrzeń i ograniczeń w działalności obiektów sportowych, realizacja projektu „Umiem pływać” zostaje zawieszona do 9 kwietnia br.

Z poważaniem

dyrektor szkoły Izabela Święcicka