,,Umiem pływać” po raz kolejny

15 uczniów klas I –  III naszej szkoły bierze udział w PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2023, który jest dofinansowany ze środków  Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki,  Samorządu Województwa Opolskiego oraz samorządu gminy Łubniany. Nauka pływania odbywa się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia odbywają się we wtorki (po 2 godziny) na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu i potrwają do 13 czerwca.

Zajęcia nauki pływania stanowią atrakcyjną propozycję zdobywania podstawowych umiejętności pływania, jak też rozwijania już nabytych, bowiem niektóre dzieci uczestniczą już po raz drugi lub trzeci. Te zajęcia to również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, poznanie zasad bezpiecznego przebywania w wodzie, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.