KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy  Rodzice i Uczniowie,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  (Dz. U. 2020 poz. 1870) –  od 26 października do 8 listopada 2020 roku – zmianie ulega organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Klasy 1 – 3 odbywają wszystkie zajęcia bez zmian w formie stacjonarnej, tylko dla tych uczniów działa świetlica w niezmienionej formie.

Klasy 4 – 8 realizują zajęcia w domu w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym
planem lekcji.

  • Zajęcia indywidualne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj.  logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacyjne  mogą odbywać się  w szkole pod warunkiem, że rodzic przyprowadzi i odbierze dziecko zgodnie z planem zajęć.
  • Przypominam o możliwości użyczenia uczniom przez szkołę laptopów na czas zdalnego nauczania. Niestety liczba laptopów jest ograniczona.

Szczegółowe informacje na temat kształcenia zdalnego w powyższym terminie zostaną Państwu przekazane w poniedziałek 26 października przez Wychowawców klas.

Życzę wiele cierpliwości i wyrozumiałości, zarówno Rodzicom i Uczniom, jak i Nauczycielom.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Izabela Święcicka