Nagrody

20 października zostały wręczone w naszej gminie Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Bardzo cieszymy się za docenienie pracy pani dyrektor – Izabeli Święcickiej oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i matematyki – Justyny Szymańskiej – Cebulli.