Po programie „Umiem pływać”

Szesnastu chętnych uczniów klas I-III naszej szkoły uczestniczyło w ogólnopolskim programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Był on współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Opolskiego oraz środków budżetowych Gminy Łubniany, a realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu.
Zajęcia (10 wyjazdów po 2 godziny, łącznie 20 godzin) odbywały się w środy od marca do czerwca 2022 r. na krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania wolnego czasu i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczyły wiele radości i satysfakcji. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia niektórym z nich dały możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, innym z kolei doskonalenia posiadanych już umiejętności, a także możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej.
Na ostatnich zajęciach uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich nabytych zdolności pływackich. Najlepsi otrzymali okulary pływackie, natomiast wszyscy dostali pamiątkowe dyplomy oraz „coś słodkiego”.