BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJI ŻONKILE

„Kiedy się dobrze zna śmierć, ma się większą odpowiedzialność za życie. Każda, najmniejsza nawet szansa życia staje się bardzo ważna”

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

 

21 kwietnia społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy obchodziła rocznicę powstania w getcie żydowskim w ramach akcji Żonkile 2022. W ramach tegorocznej akcji przeprowadzono następujące działania:

We wszystkich klasach przeprowadzona została lekcja poświęcona pamięci o powstaniu w getcie żydowskim na podstawie materiałów rekomendowanych przez Muzeum POLIN w Warszawie i dostosowanych do wieku uczniów:

  • Klasy 1 – 3 – za inspirację posłużyło opowiadanie Pawła Beręsewicza „Strasznie straszne”. Opowiadanie posłużyło za punkt wyjścia do rozważań na temat emocji, oraz kształtowania postawy empatycznej i umiejętności rozmowy na trudne tematy
  • Klasy 4 – 8 – za inspirację posłużyło opowiadanie Marcina Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele”. Uczniowie zapoznali się z historią rodziny żydowskiej, a jej losy stały się inspiracją do rozważań na temat takich wartości jak prawdziwa przyjaźń czy szacunek dla drugiego człowieka
  • Przekazano społeczności wsi Brynica symbol powstania w getcie żydowskim: żonkil. Kwiaty te rozdawane były mieszkańcom wsi w miejscach publicznych – w szkole, przedszkolu, sklepie, na przystanku autobusowym.

W ten sposób uczniowie upamiętnili pamięć o pełnej poświęcenia walce o godność narodu żydowskiego, wyrazili swój szacunek dla ludzkiego życia i wykazali się postawą tolerancji.

Donata Bieniek