Mali Architekci Krajobrazu – NAGRODA GŁÓWNA W NASZYCH RĘKACH

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż projekt naszych Uczniów z klasy II wykonany – SAMODZIELNIE- na zajęciach informatycznych pod okiem Pani Barbary Niedźwieckiej zdobył 🍀NAGRODĘ GŁÓWNĄ  w konkursie MAŁY OGRÓD – WIELKA SPRAWA, zrealizowany w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

🍀Nagroda rzeczowa o wartości 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych) + zlecenie profesjonalnej usługi aranżacji zgłoszonego projektu wraz z zakupem materiałów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy za projekt pn. „Ogród Eden – trójrabatka”.

Realizacja projektu przewidziana jest na wiosnę 2022 roku.

Gratulujemy wyobraźni i umiejętności! Dzięki pracy: Melanii Cierni, Franka Brzany, Tomka Kohlbrennera, Wojtka Święcickiego i Kuby Walkiewicza przestrzeń szkolna zyska estetyczny kącik przyrodniczy, a społeczność szkolna miejsce do wspólnych działań przyrodniczych i ekologicznych.