Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rozwiń skrzydła orle biały – i koroną swoją świeć.

Do przeszłości Polski całej w sercach naszych miłość wznieć!

 

Aby upamiętnić  233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie poprzez przygotowaną inscenizację starali się przybliżyć wszystkim to ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Zabrali społeczność szkolną w podróż w czasie ukazując burzliwe czasy ostatniego króla, dylematy szlachty oraz próby reform mające uratować tonącą ojczyznę. Przygotowana inscenizacja nie tylko pozwoliła poczuć powiew historii i atmosferę panującą w dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale podkreślała znaczenie tego wydarzenia dla kształtowania naszej tożsamości narodowej.

Święto Konstytucji 3 Maja to nie tylko refleksja nad historią, ale też okazja do kształtowania postaw patriotycznych                  i pielęgnowania naszych wartości  narodowych.