POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY – 17.05.2021

Komunikat Dyrektora Szkoły
w sprawie organizacji zajęć edukacyjnych od 17.05.2021 do 28.05.2021
w Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.824).

Od 17-28 maja br. dla klas IV-VIII zostaje wprowadzona nauka w systemie hybrydowym, co oznacza, iż 50 % uczniów tej grupy będzie uczyło się zdalnie,
a 50 % stacjonarnie. Szczegółowy harmonogram na ten okres Wychowawcy klas umieszczą w e-dzienniku.

Klasy I-III w/w okresie odbywają naukę w trybie stacjonarnym w 100 % bez zmian.

Pozostałe zajęcia w tym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się według indywidualnych ustaleń.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Izabela Święcicka