KOMUNIKAT DYREKTORA

ZASADY BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRYNICY
W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej informuję, iż na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy obowiązują wszystkie zalecenia oraz „Procedury bezpieczeństwa postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych” wprowadzone
od 1 września 2020 r.

Wprowadza się dodatkowo:

  • obowiązkowy pomiar termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom, uczniom i osobom trzecim przy wejściu do szkoły
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć
    o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; pracownik nie podejmuje pracy
  • całkowity zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
  • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas

DYREKTOR SZKOŁY
Izabela Święcicka

Brynica, 09.10.2020 r.

Źródło:

Zalecenia dyrektorzy szkoł i placówek w strefie czerwonej i żółtej 28-08-2020.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii